Flies & bees, All tym Favorite πŸ¦‹πŸ - PhotoShip.Net

Flies & bees, All tym Favorite πŸ¦‹πŸ

     Anyone here don't like Natural Photos, nope right! So here I'm with some mobile cam shot natural Photographs in my leisure time. Every one loves to share some moments with others. So make some photographs wherever you travel. The same I'm doing here folks..!

Info:
Photographer:    Subash Mathiazhagan
Device:              Nikon Coolpix L120
Date:                 31-05-2014
Shutter Speed:   1/80
ISO:                   80
Location:            Nagercoil, Kanyakumari.




Info:
Photographer:    Subash Mathiazhagan
Device:              Nikon Coolpix L120
Date:                 31 May 2015
Shutter Speed:   1/320
ISO:                   400
Location:            Nagercoil, Kanyakumari



Info:
Photographer:    Subash Mathiazhagan
Device:              Nikon Coolpix L120
Date:                 23 August 2015
Shutter Speed:   1/200
ISO:                   80
Location:            Nagercoil, Kanyakumari



Info:
Photographer:    Subash Mathiazhagan
Device:              Nikon Coolpix L120
Date:                 23 August 2015
Shutter Speed:   1/200
ISO:                   80
Location:            Nagercoil, Kanyakumari


Flies & bees, All tym Favorite πŸ¦‹πŸ Flies & bees, All tym Favorite πŸ¦‹πŸ Reviewed by PhotoShip.Net on November 19, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.